Công văn số 5854 ngày 03.9.2021 của UBND tỉnh Quảng Nam V.v giải quyết đề nghị của Công ty TNHH TM & DV Phương Nam Thành

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 5854 ngày 03.9.2021 của UBND tỉnh Quảng Nam V.v giải quyết đề nghị của Công ty TNHH TM & DV Phương Nam Thành

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn

 

 

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên