CÔNG VĂN Tiếp tục tăng cường thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TW của Ban Bí thư

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 792/CV-TU Tiếp tục tăng cường thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TW của Ban Bí thư

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn