KẾ HOẠCH thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 178/KH-TU thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn