CÔNG VĂN V/v bổ sung nội dung thể loại sáng tác và điều chỉnh thời gian nhận bài dự thi cuộc thi sáng tác,sưu tầm các câu chuyện hay gắn liền với di tích,danh lam thắng cảnh của tỉnh Bắc Kạn  

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 367/SVHTTDL-QLVH bổ sung nội dung thể loại sáng tác và điều chỉnh thời gian nhận bài dự thi cuộc thi sáng tác,sưu tầm các câu chuyện hay gắn liền với di tích,danh lam thắng cảnh của tỉnh Bắc Kạn  

KH 132 TC CUỘC THI (1)

Nguồn: Sở VHTT&DL Bắc Kạn