CÔNG VĂN V/v thông báo tuyển chọn thực tập sinh Nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật bản đợt 3 năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN 1035/UBND- LĐTBXH V/v thông báo tuyển chọn thực tập sinh Nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật bản đợt 3 năm 2023

Văn bản số 482 TTLĐNN-TCLĐ ngày 04-7-2023 của Trung tâm lao động ngoài nước

Nguồn: UBND thành phố