CÔNG VĂN V/v tuyên truyền, khuyến cáo loại hình tour du lịch giá rẻ, tour du lịch ” 0 đồng ”

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1442/UBND-VP V/v tuyên truyền, khuyến cáo loại hình tour du lịch giá rẻ, tour du lịch ” 0 đồng ”

Nguồn: UBND thành phố