CÔNG VĂN V/v Tuyên truyền Nghị quyết số 722/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập thị trấn Vân Tùng thuộc huyện Ngân Sơn,tỉnh Bắc Kạn

 Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 352/SVHTTDL-QLVH & GD Tuyên truyền Nghị quyết số 722/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập thị trấn Vân Tùng thuộc huyện Ngân Sơn,tỉnh Bắc Kạn

 Nghị quyết số 722/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập thị trấn Vân Tùng thuộc huyện Ngân Sơn,tỉnh Bắc Kạn  

Nguồn: Sở VHTT&DL Bắc Kạn