Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri phường Xuất Hóa

chuyển đổi mục đích sử dụng đất chưa phù hợp với đời sống nhân dân, giá thuế chuyển đổi quá cao so với đời sống nhân dân. Địa phương cần quan tâm, giải quyết chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ cấp xã, phường nghỉ hưu theo quy định của Trung ương (Nghị định 108); nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ y, bác sỹ và đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn để người dân yên tâm chữa bệnh, không phải chuyển tuyến trên. Các dự án đầu tư trên địa bàn cần có thông báo cụ thể đến địa phương và nhân dân được biết. Một số cán bộ công an giao thông khi thực thi nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 3 (đoạn qua phường Xuất Hóa) cần có hành vi, thái độ ứng xử đúng mực trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát các phương tiện đang lưu thông theo chuẩn mực người công an nhân dân, tránh gây dư luận xấu; xử lý nghiêm hoạt động tín dụng đen trên địa bàn thành phố; kiểm soát chặt chẽ hơn nội dung đăng tải trên mạng xã hội, nhất là đồng bào khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa …

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri được Đoàn đại biểu Quốc hội đã tiếp thu, tổng hợp và lãnh đạo UBND tỉnh, UBND Thành phố Bắc Kạn trả lời trực tiếp những thắc mắc của cử tri ngay tại buổi tiếp xúc./.