Đại hội chi bộ Đài TT-TH thành phố Bắc Kạn nhiệm kỳ 2015 – 2020

Nhiệm kỳ qua được sự lãnh đạo của Thành ủy Bắc Kạn và sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ của các ngành, cán bộ đảng viên, viên chức Đài TT-TH thành phố đã khắc phục khó khăn nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội lần thứ III đã đề ra. Công tác thông tin, tuyên truyền đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên sóng phát thanh thành phố về các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phản ánh hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương, của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn thành phố. Đặc biệt thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Xây dựng chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phát trên sóng phát thanh. Phản ánh, nêu gương các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc học tập Bác và thúc đẩy không khí thi đua trên địa bàn.

Bên cạnh đó, chi bộ đã chỉ đạo đơn vị xây dựng kế hoạch, tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương và ngành phát triển, mở rộng hệ thống truyền thanh, củng cố, sửa chữa hệ thống truyền thanh các xã, hệ thống cơ sở vật chất của Đài TT – TH thành phố và phát triển sự nghiệp phát thanh của thành phố. Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện được 1.070 chương trình phát thanh địa phương . Với tổng số tin bài là 5287 tin, bài.Thực hiện 74 chuyên đề “Thị xã Bắc Kạn” trên sóng Truyền hình Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh. Với tổng số tin bài: 538 tin bài. Phối hợp với các đơn vị tuyên truyền lưu động được: 42 buổi. Thực hiện truyền thanh trực tiếp được 29 buổi. Duy trì công tác trực kỹ thuật ngày 2 buổi tiếp, phát sóng với  tổng số giờ phát sóng 14.814 giờ.

Chi bộ đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, kịp thời triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới từng đảng viên, giúp cho từng đồng chí đảng viên nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trước chi bộ và đơn vị. 100% đảng viên tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đảng viên luôn gương mẫu và tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị. Trong nhiệm kỳ qua chi bộ đã xét chuyển đảng chính thức cho 01 đồng chí và giới thiệu 01 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng.

 Phát huy kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2015 – 2020 chi bộ Đài TT-TH thành phố, tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu phát huy tốt vai trò lãnh đạo, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết Đại hội đã bầu ra Bí thư, phó bí thư chi bộ Đài TT-TH thành phố, khóa IV nhiệm kỳ 2015 – 2020, và bầu các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Thành Phố Bắc Kạn khóa VI.