Đại hội Đại biểu MTTQ phường Đức Xuân lần thứ IX nhiệm kỳ 2024 – 2029

(backancity.gov.vn)-Ngày 26/01, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Xuân thành phố Bắc Kạn tổ chức Đại hội MTTQ phường lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là Đại hội điểm MTTQ cấp xã, phường đầu tiên trong nhiệm kỳ 2024 – 2029 của thành phố Bắc Kạn.

Quang cảnh đại hội

Dự Đại hội có ông Phạm Huy Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn; Đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, cùng 95 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc của phường Đức Xuân.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Xuân đã thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đề ra. Tiêu biểu như: Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, từ năm 2019 đến nay, toàn phường giảm 19 hộ nghèo, 03 hộ cận nghèo, hiện nay phường Đức Xuân chỉ còn 24 hộ nghèo. Thực hiện xây dựng mới, sửa chữa 09 nhà văn hóa với tổng số tiền 1,12 tỷ đồng. Xét hỗ trợ xây dựng 03 nhà “Đại đoàn kết”; hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 06 hộ cận nghèo. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh…

Đại hội cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của MTTQ phường trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, đồng thời đề ra mục tiêu chung nhiệm kỳ 2024 – 2029, đó là: Tiếp tục phát huy mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Tăng cường vai trò của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên từ phường đến các tổ dân phố, vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên đổi mới hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao vai trò của MTTQ, góp phần xây dựng phường Đức Xuân ngày càng văn minh và phát triển.

Đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ tặng hoa chúc mừng  đại hội.

Đại hội hiệp thương cử 37 vị là Ủy viên MTTQ Việt Nam phường Đức Xuân khóa IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Bà Lô Thị Kim, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Xuân khóa VIII tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Xuân khóa IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029./.

Minh Cường