Đại hội Hội Cựu giáo chức phường Nguyễn Thị Minh Khai lần thứ nhất

Sáng 28/11, Ban vận động Hội Cựu giáo chức phường Nguyễn Thị Minh Khai (Thành phố Bắc Kạn) tổ chức Đại hội Hội Cựu giáo chức phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức phường Nguyễn Thị Minh Khai  nhiệm kỳ 2020 – 2025

ra mắt đại hội

Hội Cựu giáo chức phường Nguyễn Thị Minh Khai hiện có 63 hội viên, trong đó 55 hội viên nữ. Thời gian qua, Chi hội Cựu giáo chức tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, qua đó thu hút đông đảo hội viên tham gia. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên được thực hiện hiệu quả thông qua các hoạt động như: chăm lo đời sống sức khỏe hội viên, thăm hỏi hội viên khi ốm đau, phúng viếng hội viên hoặc thân nhân hội viên khi qua đời; vận động hội viên quyên góp ủng hộ những bệnh nhân hiểm nghèo trong chi hội và một số chi hội khác trên địa bàn; Chi hội thường xuyên quan tâm công tác hỗ trợ giáo dục, khuyến học, khuyến tài. Chi hội luôn được Hội Cựu giáo chức thành phố đánh giá cao về các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; ngoài ra Chi hội còn tổ chức cho hội viên tham gia nhiều tua du lịch trong và ngoài nước…

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hội Cựu giáo chức phường  Nguyễn Thị Minh Khai tiếp tục củng cố tổ chức Hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động của địa phương. Phấn đấu tổ chức giao lưu văn nghệ – thể dục thể thao; vận động hội viên xây dựng các quỹ: quỹ thăm hỏi, quỹ nghĩa tình nhà giáo, quỹ hỗ trợ giáo dục… tham gia và hoàn thành tốt công tác Đảng, đoàn thể, tổ dân phố…

Ý kiến của các đại biểu tại Đại hội tập trung vào các vấn đề: củng cố xây dựng Hội (tuyên truyền, thu hút hội viên), nâng cao chất lượng sinh hoạt, tổ chức các hoạt động tình nghĩa …

Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội; đồng chí Lý Thị Tuyến được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu giáo chức phường Nguyễn Thị Minh Khai nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Hoàng Thạc