Đảng bộ phường NguyễnThị Minh Khai triển khai nhiệm vụ năm 2018

Năm 2017, Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo, cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Kinh tế phát triển ổn định, thu ngân sách hoàn thành vượt mức dự toán 3,1%; lãnh đạo các tổ dân phố sửa chữa nhà văn hóa tổ 10, tổ 14; xây dựng cổng chào tổ 1; nâng cấp đường bê tông tổ 15 theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” với tổng kinh phí 81,561 triệu đồng (trong đó: Nhà nước hỗ trợ 16 triệu đồng; Nhân dân đóng góp 65,561 triệu đồng, chiếm 80,38%); tổ chức chúc thọ cho 70 cụ cao tuổi, số tiền 15,8 triệu đồng; triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” là 93,4%, số tổ đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” chiếm tỷ lệ 82,35%; công tác giáo dục – đào tạo, y tế có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị cơ bản được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; cải cách hành chính có bước chuyển biến, an sinh xã hội được chăm lo. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể được tăng cường; chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc, Đại hội Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường; trong năm đã bồi dưỡng và đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định kết nạp được 11 đảng viên; gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nghị quyết Trung ương 4; quán triệt, triển khai sâu rộng nghị quyết Trung ương lần thứ 5, 6 (khóa XII). Quan tâm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, dân vận, tuyên giáo, tổ chức theo quy định. Năm 2017 có 100% chi bộ trực thuộc và 100% đảng viên được phân loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên. 

Đại biểu Nguyễn Thị Tuệ tham gia thảo luận tại hội nghị

Năm 2018, Đảng bộ phường tiếp tục tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đảng bộ phường đã đề ra. 

Đ/c Hoàng Hoa Sơn, Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Thị Minh Khai trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng năm 2017

Tại hội nghị, 03 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng đã được Đảng bộ thành phố và Đảng bộ phường tặng Giấy khen./.