Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, các đồng chí lãnh đạo thị xã đã kính cẩn nghiêng mình trước bảng ghi danh của các anh hùng liệt sĩ, tưởng nhớ công lao của các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Những nén nhang thơm và vòng hoa tươi thắm mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ”  dâng lên các anh, chị thể hiện lòng biết ơn vô hạn của các thế hệ hôm nay với những người con đã hy sinh cho Tổ quốc.