Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 128 ngày 17.11.2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Kạn về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19

Nguồn: Ban Tuyên giáo Thành ủy

 

 

 

 

 

 

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên