Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thành phố Bắc Kạn đạt trên 130 tỷ đồng

Trong đó, công nghiệp khai thác đạt trên 4 tỷ đồng, công nghiệp chế biến đạt hơn 126 tỷ đồng. Sản phẩm công nghiệp chủ yếu được sản xuất là khai thác cát, sỏi, gạch nung, cửa sắt xếp xen hoa…Nhằm thúc đẩy sự phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thành phố Bắc Kạn đề ra nhiều giải pháp cụ thể như: Thu hút các nhà đầu tư xây dựng, phát triển Cụm công nghiệp Phiêng My, phường Huyền Tụng, Bản Đồn 1, Lủng Hoàn phường Xuất Hóa. Quy hoạch quỹ đất phát triển khu sản xuất kinh doanh phía Tây đường Minh Khai, Khu sản Xuất kinh doanh Đức Xuân, Sông Cầu, Nông Thượng; Chú trọng các ngành chế biến nông, lâm sản sau thu hoạch, sản xuất vật liệu xây dựng, gia công cơ khí; Ưu tiên các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức sản xuất có nhu cầu hỗ trợ về vốn, đào tạo nghề theo chương trình khuyến công.