Giao ban công tác Hội đồng nhân dân hai cấp

(backancity.gov.vn)- Chiều ngày 07/9, Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn tổ chức giao ban HĐND hai cấp, Hội thảo chuyên đề về kinh nghiệm tổ chức kỳ họp HĐND. Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì.

Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận cuộc họp giao ban HĐND hai cấp

Tại buổi giao ban, các đại biểu nghe báo cáo hoạt động của HĐND thành phố và các xã, phường 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2023. Trong 8 tháng đầu năm 2023, Thường trực và các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND thành phố đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của HĐND thành phố; kịp thời giải quyết những công việc phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND; công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Công tác phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố được duy trì tốt, đạt hiệu quả. Thường trực HĐND thành phố tổ chức 1 hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề trực tuyến về công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị và công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; tổ chức 1 phiên giải trình giữa hai kỳ họp, nội dung giải trình tập trung vào những vấn đề có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập ở địa phương được nhiều cử tri quan tâm. Thường trực HĐND thành phố phối hợp với lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ, các Tổ đại biểu HĐND thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri tại 25 điểm, có hơn 1.100 cử tri tham dự, 164 cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị 294 vấn đề. Tham gia tiếp 6 lượt/6 công dân; tiếp nhận 4 đơn, trong đó lưu 1 đơn đề nghị, chuyển 03 đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trong 4 tháng cuối năm 2023, HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, nâng cao trách nhiệm của đại biểu HĐND, thực hiện đầy đủ các quy định về thời gian, nội dung tiếp xúc cử tri. Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết ý kiến cử tri, các đơn thư, kiến nghị của công dân theo quy định. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công kỳ họp đột xuất, phát sinh (nếu có) và kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND.

Tại hội nghị, Thường trực HĐND các xã, phường báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác HĐND 8 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2023 và tham luận trao đổi kinh nghiệm đổi mới cách thức tổ chức kỳ họp để nâng cao chất lượng và hiệu quả các kỳ họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp giao ban công tác HĐND hai cấp, đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn ghi nhận, đánh giá kết quả hoạt động công tác HĐND hai cấp trong 8 tháng đầu năm 2023 hoạt động có hiệu quả, đại biểu HĐND luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, công tác HĐND các cấp cần lưu ý thực hiện tốt một số nhiệm vụ: HĐND các xã, phường cần phân công, bố trí cán bộ thực hiện công tác HĐND phù hợp, theo đúng nguyên tắc để công tác HĐND hoạt động có hiệu quả. Chủ động chuẩn bị đầy đủ nội dung chương trình kỳ họp HĐND đúng luật định, phân công cán bộ soạn thảo các văn bản phù hợp, kịp thời, chất lượng, hiệu quả. Kinh phí hoạt động phải đảm bảo, tránh lãng phí, phù hợp với điều kiện thực tế của  địa phương. Tăng cường giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; tổng hợp đầy đủ ý kiến, đủ nội dung cử tri phản ánh chuyển cơ quan chức năng xem xét trả lời; theo dõi việc trả lời, quá trình giải quyết để kịp thời đôn đốc, nội dung trả lời ý kiến cử tri phải hợp tình, hợp lý, ngắn gọn, đảm bảo, phù hợp, đúng quy định của pháp luật./.

Đặng Tuyết