HĐND thành phố Bắc Kạn tái giám sát việc thực hiện quản lý đô thị tại phường Nguyễn Thị Minh Khai

Qua báo cáo của Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thị Minh Khai, trong thời gian từ tháng 7/ 2017 đến hết tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân phường đã ban hành các kế hoạch nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền và ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Công tác tuyên truyền được thực hiện  trong các hội nghị giao ban quý của UBND phường với các tổ dân phố, các cuộc họp của tổ dân phố…Trong thời gian qua, phường đã tổ chức 250 buổi  kiểm tra, đôn đốc các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn chấp hành các quy định về quản lý đô thị, lập biên bản xử lý 11 trường hợp vi phạm ( trong đó lĩnh vực xây dựng 03 trường hợp, lĩnh vực an toàn giao thông 05 trường hợp, lĩnh vực đất đai 03 trường hợp). Về kết quả giải quyết các kiến nghị của HĐND thuộc thẩm quyền đã giải quyết được 9/10 số kiến nghị, đạt tỷ lệ 90%.

Qua giám sát, mặc dù phường đã có những  biện pháp xử lý nhưng tình trạng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán vẫn còn, một số tụ điểm chưa giải quyết dứt điểm…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đăng Trưởng – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận các kết quả phường đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đồng chí đề nghị phường cần thành lập Ban chỉ đạo về công tác quản lý đô thị trên địa bàn, thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy phường về công tác quản lý đô thị, cần có các đội tự quản để quản lý chặt chẽ hơn và tổ chức họp đánh giá về công tác quản lý đô thị để thấy được những mặt đã làm được, những  hạn chế, nguyên nhân tồn tại từ đó có các giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn.