Hoạt động chào mừng 71 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 26 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân

Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các đơn vị. Đồng thời tổ chức buổi gặp mặt, tọa đàm cán bộ quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, nhằm góp phần động viên, thăm hỏi các đồng chí cán bộ quân đội đã nghỉ hưu giữ gìn và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ thành phố Bắc Kạn vững mạnh đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.