Hội CCB thành phố Bắc Kạn Học tập và làm theo Bác Hồ

Những năm qua, Hội CCB thành phố Bắc Kạn luôn tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đạt kết quả đáng ghi nhận, góp phần quan trọng để xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với lòng tin của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn.

Hội viên CCB thành phố nghe học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quán triệt, thực hiện Kết luận số 01-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội CCB thành phố xác định đây là việc làm thường xuyên, liên tục gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội. Những năm qua, Hội đã kịp thời tổ chức quán triệt, học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc; các cấp hội thường xuyên đưa các nội dung bài viết, chuyện kể về Bác Hồ thành chuyên đề học tập, nội dung sinh hoạt định kỳ. Hàng năm, trong tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, các cấp Hội lồng ghép tuyên truyền các tấm gương tiêu biểu về học tập làm theo Bác để phổ biến đến từng hội viên; lấy kết quả học tập và làm theo Bác làm tiêu chí để đánh giá chất lượng của cán bộ, hội viên.. Đến nay, toàn Hội có trên 99% cán bộ, hội viên được nghiên cứu, học tập các chuyên đề và đăng ký xây dựng chuẩn mực làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp đặc điểm, nhiệm vụ của từng xã, phường, cương vị công tác; xây dựng và triển khai chương trình hành động của Hội về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển thành phố từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chất lượng hoạt động Hội ở các cấp đều được nâng lên.

Điểm sáng của cán bộ, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Hội CCB Thành phố là luôn tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào do trên, cấp ủy, chính quyền địa phương phát động, luôn nói đi đôi với làm, làm đến đâu hiệu quả đến đó. Tiêu biểu như các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Chung sức xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh”. “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc … Các cấp Hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, linh hoạt, hiệu quả, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên và có nhiều cách làm hay, sáng tạo thu hút đông đảo hội viên tham gia như vận động quyên góp kinh phí để ủng hộ nhà tình nghĩa cho hội viên có khó khăn về nhà ở; vận động hội viên hiến 2.700m2 đất (của 10 hội viên xã Nông Thượng) góp công chung tay, chung sức tu sửa, làm mới các công trình của thôn, xã, phường như mở đường, làm cầu, cống, mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa…;tham gia quét dọn đường làng, ngõ xóm, tu sửa và làm đường đi lại tại các thôn bản, trồng hoa tại một số tuyến đường liên thôn, tổ…; tổ chức tuyên truyền, nói chuyện về nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội. Mỗi hội viên đã phần đấu làm theo bằng những việc làm thiết thực, trọng tâm là giúp nhau phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên.  Hội phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội cho 207 hộ hội viên CCB được vay vốn từ các tổ TK&VV do Hội CCB và các tổ chức chính trị- xã hội khác quản lý với tổng dư nợ trên 7,3 tỷ đồng. Hội giúp các hội viên đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Đến nay, hầu hết cán bộ, hội viên đã nhận thức và có những chuyển biến tích cực trong việc rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống và gương mẫu trong công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, quan hệ gần gũi với nhân dân, trở thành những tấm gương sáng trong lao động sản xuất, đời sống xã hội, xứng đáng là lực lượng chính trị nòng cốt, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh./.

Minh Cường