Hội Khuyến học thành phố Bắc Kạn tập trung nâng cao chất lượng hoạt động

Trước tiên, Thành hội chú trọng chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hướng về cơ sở, địa bàn dân cư; tập trung phát triển hội viên, chi hội và dòng họ học tập tại các xã, phường. Hiện nay, toàn địa bàn thành phố có 152 Chi hội, 10.380 hội viên (tăng 576 hội viên so với cùng kỳ); 10 dòng họ học tập (tăng 01 dòng họ so với cùng kỳ). Tổ chức Hội cơ sở được quan tâm, kiện toàn kịp thời. Hội triển khai đại trà các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”. Tuyên truyền, vận động các gia đình, dòng họ, tổ dân phố, thôn, các trường học, đơn vị, doanh nghiệp thuộc xã, phường quản lý, đăng ký danh hiệu thi đua các mô hình học tập. Tham mưu cho UBND thành phố thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã và chỉ đạo Hội cơ sở kiểm tra, đánh giá, xếp loại các mô hình học tập, bình xét thi đua năm 2017 (kết quả: “Gia đình học tập” là  8.511/8.760 gia đình, bằng 97,16%, tăng 5,04% so với cùng kỳ; “Dòng họ học tập” là 10, bằng 100%, tăng 01 dòng họ so với cùng kỳ; “Cộng đồng học tập” thôn, tổ dân phố là 98/123, bằng 76,67%, tăng 1,87% so với cùng kỳ; “Đơn vị học tập” là 24, bằng 100%, tăng 01 đơn vị so với cùng kỳ).

Công tác hỗ trợ giáo dục được triển khai sâu rộng. Tham gia kiểm tra công tác phổ cập giáo dục các cấp của thành phố và Ban chỉ đạo hoạt động hè năm 2017. Tổ chức tư vấn tuyển sinh du học Nhật Bản; chỉ đạo Hội cơ sở, chi hội và cán bộ Hội tham gia Ban hoạt động hè; phối hợp tổ chức sinh hoạt hè cho các cháu tại địa phương và khen thưởng cho các học sinh đạt thành tích tốt trong học tập năm học 2016 – 2017; tổ chức vui tết Trung thu cho các cháu trên địa bàn dân cư. Tuyên truyền, vận động các gia đình thực hiện tốt Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, khai giảng năm học mới 2017 – 2018.

Trung tâm học tập cộng đồng các xã, phường đã phối hợp với các ngành, tổ chức Hội mở các lớp bồi dưỡng cán bộ cơ sở, tìm hiểu về khoa học kỹ thuật trong sản xuất, với 136 lớp; tổng số 365 lượt người tham gia học tập. Qua kiểm tra, đánh giá, xếp loại năm 2017 có 03 đơn vị xếp loại tốt, 05 đơn vị xếp loại khá.

Hội Khuyến học thành phố đã xây dựng 04 chương trình, kế hoạch phối hợp tổ chức hoạt động khuyến học giai đoạn 2016 – 2020 giữa Hội Khuyến học thành phố với MTTQ, Hội LHPN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Phòng GD&ĐT thành phố. Phối hợp với Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; đưa tin về phát động cán bộ, hội viên và Nhân dân hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời” với chủ đề “Học tập suốt đời – Chìa khóa của mọi thành công”. Phối hợp với Hội Khuyến học các xã, phường tổ chức 04 lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho 102 cán bộ Hội. Tham mưu với cấp có thẩm quyền, phối hợp với MTTQ ViệtNamcùng cấp ra lời kêu gọi ủng hộ quỹ khuyến học năm 2017, tiếp nhận sự ủng hộ quỹ được gần 48 triệu đồng; động viên, khen thưởng cho 175 học sinh đạt thành tích cao trong học tập năm học 2016 – 2017; trao 10 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng năm học 2017 – 2018; khen thưởng cho 79 học sinh thi đỗ đại học năm 2017 đạt điểm cao… với tổng số tiền 42 triệu đồng. Hội Khuyến học xã, phường vận động được 107 triệu đồng; khen thưởng cho 672 cán bộ, hội viên và học sinh với số tiền 54 triệu đồng. Các Chi hội Khuyến học thu được 368 triệu đồng; khen thưởng cho 4.583 lượt các cháu học sinh trên địa bàn dân cư có thành tốt trong học tập với số tiền 274 triệu đồng.

 

Hội Khuyến học thành phố tổ chức tập huấn về công tác tuyên truyền xây dựng các mô hình học tập và ủng hộ quỹ khuyến học tại phường Xuất Hóa, ngày 16/8/2017

Bà Trần Thị Thục, Chi hội khuyến học tổ 10B phường Đức Xuân trao thưởng cho các cháu học sinh có thành tích học tập tốt năm học 2016 – 2017

Ngày 29/5/2017, bà Vũ Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố trao thưởng cho học sinh giỏi và học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường THCS Nông Thượng 

Phát huy kết quả đạt được, năm 2018 công tác Hội khuyễn học thành phố và xã, phường tập trung vào những nội dung trọng tâm sau: Xây dựng, củng cố tổ chức Hội cơ sở, phát triển hội viên, ban khuyến học tại các cơ quan, đơn vị của thành phố. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ khuyến học. Tiếp tục thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” của UBND tỉnh Bắc Kạn; nhân rộng các mô hình; tuyên truyền, vận động Nhân dân địa phương tích cực thực hiện các nội dung trong tiêu chí “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” theo quy định. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; tổ chức tốt các chương trình, kế hoạch phối hợp công tác khuyến học giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn; đồng thời tổ chức có hiệu quả công tác hỗ trợ hoạt động giáo dục, làm tốt công tác thi đua khen thưởng, góp phần tích cực trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của địa phương./.