Hội LHPN thành phố Bắc Kạn kiểm tra công tác Hội và phong trào phụ nữ Hội LHPN phường Xuất Hóa 6 tháng đầu năm 2015.

Qua đó nhằm phát hiện, biểu dương khuyến khích những tập thể, cá nhân có những việc làm tốt, những mô hình hiệu quả để kịp thời động viên và nhân rộng. 

6 tháng đầu năm 2015, Hội LHPN phường Xuất Hóa đã thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Ngay từ đầu năm, Hội đã triển khai đăng ký thực hiện 3 nội dung phong trào thi đua và thực hiện 4 chuẩn mực, có 558 chị đăng ký. Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Hội đã chỉ đạo các cơ sở Hội trong toàn phường tọa đàm, giao lưu văn nghệ có 528 chị dự. Đặc biệt để chào mừng Lễ công bố xã Xuất Hóa lên phường và thị xã lên thành phố, có 10/10 Chi Hội ra quân vệ sinh đường làng, ngõ xóm có 512 chị tham gia. Trong 6 tháng Hội đã phối hợp với công an, cán bộ tư pháp tuyên truyền luật đất đai, Luật bình đẳng giới, Luật hôn nhân Gia đình… có 456 chị dự.

Hội LHPN phường Xuất Hóa luôn làm tốt hoạt động vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội. Tổng dư nợ hiện tại là gần 8 tỷ đồng cho 428 hộ vay. Hội đã phối hợp với Hội LHPN thành phố, Ngân hàng CSXH đôn đốc, thu hồi nợ quá hạn, lãi tồn được 72,5 triệu đồng.

Hội LHPN phường Xuất Hóa luôn chú trọng nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm tốt công tác hậu phương quân đội. 6 tháng đầu năm 2015 Hội đã giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn thăm hỏi ốm đau số tiền 720.000đ, 45 ngày công. 75 vác củi. Ủng hộ tân binh lên đường nhập ngũ là 1.200.000đ.

 Qua kiểm tra cho thấy, Hội LHPN phường Xuất Hóa đã có đầy đủ các loại sổ sách ghi chép, sổ thu-chi đúng quy định của Điều lệ Hội LHPN ViệtNam.

Cũng tại buổi kiểm tra, các đồng chí Chi hội trưởng phụ nữ, các đồng chí ủy viên BCH Hội LHPN phường đã mạnh dạn trao đổi kinh nghiệm, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất kiến nghị với Hội cấp trên. Đoàn kiểm tra đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của Hội phụ nữ phường trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, động viên Hội tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.