Hội nghị chuyên môn đầu năm cấp tiểu học năm học 2023 – 2024

(backancity.gov.vn)- Trong 2 ngày (25-26/9), Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội nghị chuyên môn đầu năm cấp tiểu học năm học 2023 – 2024. Tham dự hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT thành phố; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách, Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, Tổng phụ trách, nhân viên y tế, thiết bị các trường tiểu học trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các trường tiểu học đã được triển khai Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2023- 2024 và các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Kạn đối với ngành GD&ĐT; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2022-2023; Triển khai nhiệm vụ Giáo dục cấp tiểu học năm học 2023- 2024; Công tác Thi đua khen thưởng; công tác học sinh; Công tác kiểm định chất lượng, xây dựng trường chuẩn quốc gia;  công tác kiểm tra năm học 2023-2024; Triển khai kế hoạch Stem và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm học, cơ sở dữ liệu ngành; văn hoá nhà trường.

Qua hội nghị giúp cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán cấp tiểu học bổ sung, nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; tiếp tục cập nhật chủ trương đổi mới công tác quản lý giáo dục, các yêu cầu cụ thể về quản lý giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học nhà trường; tiếp tục nâng cao nhận thức, kỹ năng triển khai, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ năm học 2023-2024 cho cán bộ quản lý, Tổ chuyên môn, nhân viên các trường./.

Hoàng Thạc