Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư cơ sở đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tại xã Dương Quang, thị xã Bắc Kạn

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo phòng Di sản văn hóa thuộc Sở VHTTDL Bắc Kạn, phòng văn hóa và Thông tin thị xã Bắc Kạn, lãnh đạo UBND xã Dương Quang, đại diện Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Dương Quang, các Trưởng thôn, cá nhân lưu giữ di sản văn hóa phi vật thể và một số đại biểu cao tuổi am hiểu về di sản văn hóa địa phương.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được phổ biến Nghị định số 62/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; Quyết định số 2508/QĐ-BVHTTDL ngày 08/8/2014 của Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ nhất năm 2014; Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Năm 2014, thị xã Bắc Kạn đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trình diễn văn hóa dân gian cho 01 cá nhân là ông Lưu Đình Bạo –Thôn Quan Nưa, Xã Dương Quang, thị xã Bắc Kạn. Các đại biểu dự hội nghị đều nhất trí đánh giá cao những đóng góp của ông Lưu Đình bạo trong thời gian vừa qua với biểu quyết đạt tỷ lệ tuyệt đối (100%).

Ông Hà Văn Lực – Hội người cao tuổi xã Dương quang chia sẻ về những đóng góp của ông Lưu Đình Bạo trong quá trình lưu giữ di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương

Việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể nhằm tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong phạm vi cả nước nói chung và tỉnh Bắc Kạn nói riêng./.