Hội nghị trực tuyến cấp tỉnh về triển khai nông nghiệp hữu cơ

Sáng ngày 22/01, Tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị trực tuyến về triển khai nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh cho cán bộ chủ chốt các cấp. Đồng chí Nguyễn Thị Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn dự tại điểm cầu thành phố.

Toàn cảnh hội nghị

          Tại hội nghị, Tiến sỹ khoa học Hà Phúc Mịch- Chủ tịch Hiệp hội hữu cơ Việt Nam và lãnh đạo của Hiệp hội hữu cơ Việt Nam phổ biến, tuyên truyền các văn bản, quy định về nông nghiệp hữu cơ. Thực trạng và xu hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ trên thế giới và Việt Nam. Cơ hội và tiềm năng phát triển nông nghiệp hữu cơ của tỉnh Bắc Kạn.

Qua hội nghị, nhằm nâng cao nhận thức cho lãnh đạo chủ chốt các cấp, cán bộ chuyên môn của các sở, ngành, địa phương về sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Tạo sự đồng thuận, tập trung chỉ đạo và tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về thực hiện sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ.

      Đặng Tuyết