Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2021

Chiều ngày 14/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Long Hải – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn; Đinh Quang Tuyên – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn cùng chủ trì.

Tại điểm cầu thành phố có đồng chí Dương Hữu Bường – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn; đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thành phố Bắc Kạn.

Thành phố báo cáo kết quả và khó khăn trong giải ngân vốn xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2021.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn khái quát chung về tình hình giải ngân vốn xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm; một số kiến nghị về giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2021. Theo báo cáo của các đơn vị, tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh những tháng đầu năm 2021 chưa đạt theo kế hoạch đề ra. Qua thảo luận, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã chỉ ra một số nguyên nhân khách quan, chủ quan về tình hình giải ngân và đưa ra các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư năm 2021.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đề nghị: Từ nay đến cuối năm, giải pháp quan trọng nhất vẫn là nêu cao vai trò của các Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án. Các địa phương chủ động phối hợp cùng sở, ngành để giải ngân sớm các nguồn vốn lớn; đối với các cơ quan tham mưu tiếp tục đề xuất các giải pháp giải ngân nguồn vốn được giao; các địa phương khắc phục tâm lý chủ quan, chủ động, quyết liệt, có kế hoạch, kiểm soát tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn các dự án; Khẩn trương hoàn thành dự toán, thanh quyết toán các dự án nhỏ; theo dõi các dự án chuyển tiếp để đề xuất vốn đầu tư giai đoạn tiếp theo./.

Triệu Biển