Thể lệ Cuộc thi sáng tác Logo, bộ nhận diện thương hiệu “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam”

Xem chi tiết tại đây: – Công văn số 55 ngày 14.6.2021 của Phòng Văn hóa thông tin thành phố Bắc Kạn về việc tham gia Cuộc thi sáng tác Logo, bộ nhận diện thương hiệu “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam”.

Thể lệ Cuộc thi sáng tác Logo, bộ nhận diện thương hiệu “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam”.

Nguồn: Phòng văn hóa thông tin thành phố