Họp Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn

Tại hội nghị, Ban thường vụ đã xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo chương trình công tác năm 2018 của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy; về kế hoạch tổ chức Lễ công bố xã Nông Thượng đạt chuẩn nông thôn mới gắn với tổ chức Hội xuân, tiễn bạn tòng quân; bắn pháo hoa nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất và tổ chức Tết trồng cây năm 2018.

Đồng thời, Ban thường vụ chỉ đạo UBND, cơ quan liên quan triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy Bắc Kạn về thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), đó là: Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; công tác dân số trong tình hình mới.

Đối với công tác tổ chức – cán bộ, Ban Thường vụ thống nhất cho chủ trương kiện toàn cấp ủy viên cơ sở, Ủy viên UBKT, bầu giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm UBKT đảng ủy phường Phùng Chí Kiên; đồng ý nhân sự chỉ định kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban Chi ủy Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND thành phố nhiệm kỳ 2015 – 2020./.