Hướng dẫn tạm thời kỹ thuật thâm canh các cây trồng: Thạch đen, Hà thủ ô, Kim Ngân Hoa, Xạ đen, Cà gai leo

Xem chi tiết tại đay:Hướng dẫn tạm thời kỹ thuật thâm canh các cây trồng: Thạch đen, Hà thủ ô, Kim Ngân Hoa, Xạ đen, Cà gai leo

Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên