Phương án Phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức Các môn thi đấu Đại hội TDTT tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, năm 2022 tổ chức trong năm 2021

Xem chi tiết tại đây: Phương án Phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức Các môn thi đấu Đại hội TDTT tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, năm 2022 tổ chức trong năm 2021

Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên