HƯỚNG DẪN Tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng năm 2023 và Lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể

Xem nội dung chi tiết tại đâyHƯỚNG DẪN số 272/BTGTU Tuyên truyền Giỗ tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng năm 2023 và Lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể

Nguồn: BTG Thành ủy