KẾ HOẠCH Đăng cai tổ chức Giải Bóng chuyền hơi trung cao tuổi toàn quốc lần thứ IX năm 2023 – Cúp Động Lực tại tỉnh Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH Đăng cai tổ chức Giải Bóng chuyền hơi trung cao tuổi toàn quốc lần thứ IX năm 2023 – Cúp Động Lực tại tỉnh Bắc Kạn

Nguồn: Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch