KẾ HOẠCH Phòng ngừa sốt rét quay trở lại sau loại trừ giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 149/KH-UBND Phòng ngừa sốt rét quay trở lại sau loại trừ giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Nguồn: UBND thành phố