KẾ HOẠCH Thực hiện phong trào ” Dân vận khéo ” năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 49/KH-UBND Thực hiện phong trào ” Dân vận khéo ” năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn