KẾ HOẠCH BẢO ĐẢM AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 53/KH-BATGT BẢO ĐẢM AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2024

Nguồn: BATGT thành phố Bắc Kạn