KẾ HOẠCH Thực hiện tiếp nhận công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác từ Trung Quốc về nước cách ly tập trung tại Khu vực 2 của Trung đoàn 750 tỉnh Bắc Kạn để phòng, chống dịch Covid-19 (đợt 2)

Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Thực hiện tiếp nhận công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác từ Trung Quốc về nước cách ly tập trung tại Khu vực 2 của Trung đoàn 750 tỉnh Bắc Kạn để phòng, chống dịch Covid-19 (đợt 2)