KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi ” Ẩm thực du lịch ” tỉnh Bắc Kan năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 151/KH-SVHTTDL Tổ chức Cuộc thi ” Ẩm thực du lịch ” tỉnh Bắc Kan năm 2024

Thể lệ Cuộc thi “Ẩm thực du lịch” tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Nguồn: Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Kạn