QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký Cuộc thi ” Ẩm thực du lịch ” tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 527/QĐ-SVHTTDL Về việc kiện toàn thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký Cuộc thi ” Ẩm thực du lịch ” tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Nguồn: Sở Văn hoá, Thể
thao và Du lich