KẾ HOẠCH Tổ chức Giải vô địch Cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Xem nội dung chi tiết  tại đâyKẾ HOẠCH số 88/KH-SVHTT&DL Tổ chức Giải vô địch Cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Nguồn: Sở VHTT&DL Bắc Kạn