KẾ HOẠCH triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên ( 22/9/1943- 22/9/2023 )

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 182/KH-TU triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên ( 22/9/1943- 22/9/2023 )

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn