KẾ HOẠCH Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 2 đợt 6 lần 1 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2021

Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 2 đợt 6 lần 1 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2021 

Nguồn: Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn