Kế hoạch Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 2 đợt 7 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2021

Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 2 đợt 7 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2021

Nguồn: Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn