Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày thành lập chi bộ Chí Kiên