Kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại xã Dương Quang

(backancity.gov.vn)- Chiều 08/11, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số thành phố Bắc Kạn đã tổ chức kiểm tra tại xã Dương Quang.

Lãnh đạo xã Dương Quang báo cáo kết quả CCHC và chuyển đổi số năm 2023 với đoàn kiểm tra thành phố Bắc Kạn

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân xã Dương Quang chú trọng thực hiện công tác CCHC, chuyển đổi số; việc giải quyết TTHC được thực hiện kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC khi có nhu cầu; cơ bản cán bộ công chức đều xác định được tầm quan trọng của công tác CCHC và chuyển đổi số. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các danh mục TTHC. Thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước được quan tâm thực hiện.

Đoàn kiểm tra thành phố làm việc tại bộ phận một cửa xã

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế tại xã, Đoàn kiểm tra thành phố Bắc Kạn đề nghị trong thời gian tới, xã Dương Quang tiếp tục đôn đốc, sát sao hơn trong thực hiện công tác CCHC và chuyển đổi số; chủ động sắp xếp vị trí công chức và phân công nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp; tạo điều kiện cho cán bộ, công chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; hiện nay nhiều phần mềm mới, khó, cán bộ công chức chủ động tiếp cận sớm các phần mềm mới, khắc phục khó khăn, nâng cao dịch vụ công ích; tiếp tục rà soát toàn bộ các nhiệm vụ cần thực hiện theo kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2022./.

Hoàng Thạc