Kỳ họp thứ 5, HĐND phường Phùng Chí Kiên khóa VII

Chiều ngày 30/12, Hội đồng nhân dân phường Phùng Chí Kiên tổ chức kỳ họp thứ 5 khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, sau phát biểu của Chủ tịch HĐND phường, đại diện lãnh đạo UBND phường Phùng Chí Kiên thông qua các báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Tình hình thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách năm 2023; Công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của UBND phường năm 2022; nhiệm vụ năm 2023.

Theo báo cáo nêu: năm 2022, UBND phường chủ động, tích cực thực hiện cơ bản toàn diện các nội dung chỉ đạo của Tỉnh, Thành phố, Đảng ủy phường và chỉ đạo các tổ chức, cán bộ chuyên môn thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết đề ra. Trong năm, phường đã ban hành hơn 900 văn bản các loại phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành được tăng cường, đảm bảo linh hoạt, kịp thời, nêu cao trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ giao. Công tác thu ngân sách Nhà nước đến hết tháng 11 đạt 5 tỷ 137 triệu /07 tỷ 950 triệu đồng, bằng 66,7% kế hoạch; Thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp được duy trì ổn định. Đàn gia súc, gia cầm duy trì chăm sóc ổn định. Các hoạt động văn hóa tiếp tục được duy trì có hiệu quả. Năm 2022 có 1.867/1.967 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” bằng 95,%; trong đó có 946 hộ đạt Gia đình văn hóa 3 năm liên tục; tổ dân phố đạt khu dân cư văn hóa 08/12 tổ; công tác tuyển quân đạt 5/5 công dân; công an phường làm tốt công tác an ninh trật tự xã hội trên địa bàn, đặc biệt là dịp Lễ, Tết,…

Năm 2023, phường Phùng Chí Kiên tiếp tục chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng: Thương mại, dịch vụ, Tiểu thủ công nghiệp, Nông-Lâm nghiệp; phấn đấu thu ngân sách Nhà nước đạt 8.480.000.000đ; phấn đấu đạt 95% trở lên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,7%; thực hiện sửa chữa 01 nhà văn hóa; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt Quy chế quản lý đô thị cảu thành phố Bắc Kạn…

Tại kỳ họp cuối năm, các đại biểu HĐND phường Phùng Chí Kiên đã thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2023; Nghị quyết về chương trình hoạt động chủ yếu của HĐND phường năm 2023; Nghị quyết về hoạt động giám sát cảu HĐND phường năm 2023; Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh năm 2023; Nghị quyết chung kỳ họp./.

Minh Cường