Kỳ họp thứ 5, HĐND xã Dương Quang khóa XX

  Sáng ngày 29/12, HĐND xã Dương Quang, (thành phố Bắc Kạn) tổ chức Kỳ họp thứ 5, khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Dự có các đồng chí: Vũ Quang Huy- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Lê Đăng Trưởng- Uỷ viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thị Huế- Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Lâm Văn Tiềm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dương Quang phát biểu khai mạc kỳ họp.

   Năm 2022, UBND xã Dương Quang bám sát chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, cùng với sự đồng thuận của Nhân dân các dân tộc trong xã bước đầu đã thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh theo Nghị quyết Đảng ủy xã đề ra. Có 08 chỉ tiêu vượt kế hoạch giao như: Diện tích cây lương thực, sản lượng lương thực, diện tích đất ruộng- soi bãi đạt 100 triệu đồng/ha. Công tác giáo dục, y tế, an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tỷ lệ người dân được tiêm vắc xin phòng dịch Covid- 19 khá cao.

Cụ thể: Tổng diện tích gieo trồng cả năm 59 ha/51ha bằng 115,6%; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 923,09 tấn/897 tấn bằng 102,9% KH giao. Đàn gia súc, gia cầm được nuôi duy trì chăm sóc ổn định. Các công trình thủy lợi cơ bản đáp ứng được nguồn nước tưới tiêu cho sản xuất. Tính đến ngày 14/12/2022, thu ngân sách địa phương đạt trên 517 triệu đồng/480 triệu đồng, bằng 107,7% KH giao. Năm 2022, có 797/853 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” bằng 93,43%; số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục (2020- 2022) có 206/853hộ bằng 24,15%. Hiện nay, xã đạt 10/19 tiêu chí bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Trong năm, xây dựng 06 công trình: Đường liên thôn Bản Pẻn, đường liên thôn Bản Bung, sân thể thao Bản Pẻn, sân thể thao Bản Bung, điện thắp sáng khu dân cư Bản Bung, điện thắp sáng khu dân cư Bản Giềng. Tỷ lệ dân cư đóng góp chiếm 30% giá trị/công trình, Nhân dân hiến đất làm đường giao thông khoảng 120m2.

Năm 2023, xã Dương Quang tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; Duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản; Phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Huy động mọi nguồn vốn, nguồn lực xã hội thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm sóc người có công trên địa bàn. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh”. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND xã Dương Quang đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh năm 2023; các dự thảo Nghị quyết của HĐND xã năm 2023./.

                 Đặng Tuyết