Kỳ họp thứ 8 – HĐND phường Nguyễn Thị Minh Khai khóa VII

(backancity.gov.vn)-Sáng 10/6, HĐND phường Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đến dự có đồng chí Lèng Hoàng Diệu, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn.

Toàn cảnh kỳ họp

Trong 05 tháng đầu năm 2024, phường Nguyễn Thị Minh Khai cơ bản thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng. Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt tiến độ. Thực hiện gieo cấy lúa vụ xuân được 3ha bằng 100 KH,về thương mại dịch vụ số hộ kinh doanh trên đia bàn có 167 hộ (tăng 20 hộ so với cùng kỳ năm 2023), thu ngân sách đến 22/5/ 2024 đạt hơn 1,3 tỷ đồng, bằng 58,6% KH. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị ổn định. Nhân dân luôn chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được phường vẫn còn có những tồn tại như: trên địa bàn còn xảy ra tình trạng sử dụng vỉa hè, lòng đường để bán hàng làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, việc giải tỏa các công trình vi phạm hành lang kỹ thuật lối thoát hiểm còn thực hiện chậm so với kế hoạch.

Trong 07 tháng cuối năm 2024, phường  tiếp tục tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp, thu ngân sách;  Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm sóc người có công và công tác giảm nghèo; chú trọng công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, vệ sinh môi trường. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024…

Kỳ họp đã thông qua các tờ trình dự thảo nghị quyết về: Phê chuẩn quyết toán ngân sách phường năm 2023; Về dự kiến chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân phường năm 2025./.

Hoàng Thạc