Liên đoàn Lao động thị xã nhìn lại một năm với công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS ngoài quốc doanh

Thực hiện Chương trình 1643/CTr-TLĐ, ngày 04/11/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 – 2018; Nghị quyết Đại hội VIII Công đoàn tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn thị xã; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã đã xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa; kế hoạch công tác hàng năm và từng quý để tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở ngoài quốc doanh.

 Xác định công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, sự sống còn của tổ chức Công đoàn Việt Nam; đứng trước những thuận lợi và khó khăn, thách thức đặt ra trong năm 2014, Liên đoàn Lao động thị xã đã xây dựng kế hoạch đề ra mục tiêu phấn đấu ngay từ đầu năm; Điều tra, Khảo sát tình hình doanh nghiệp, lao động thông qua các cơ quan Nhà nước như cơ quan Thuế, Phòng LĐ – TB&XH, Phòng Kinh tế, Bảo hiểm xã hội thị xã…để xác định tên, địa chỉ, loại hình doanh nghiệp, tình hình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp về BHXH và các chế độ liên quan đến quyền lợi của người lao động; dựa trên kết quả khảo sát bước đầu đó, Liên đoàn Lao động thị xã lập kế hoạch khảo sát, điều tra để kiểm chứng thông tin đã thu thập được. Cử cán bộ công đoàn tiếp cận với người sử dụng lao động và người lao động để tuyên truyền vận động thành lập CĐCS và gia nhập tổ chức Công đoàn. Trong quá trình tiếp cận tuyên truyền, vận động tại các doanh nghiệp cán bộ công đoàn cũng gặp không ít khó khăn, trở ngại như một số chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động không hợp tác, không gặp và chưa nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa, tác dụng của tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp; nhận thức của một bộ phận CNLĐ hạn chế, còn e dè, lo sợ người sử dụng lao động sa thải khi tham gia tổ chức Công đoàn…Tuy nhiên bằng sự nhiệt tình, bám sát cơ sở và đổi mới phương pháp, cách thức hoạt động, trong năm 2014 Liên đoàn Lao động thị xã đã thành lập được 02 công đoàn cơ sở ngoài quốc doanh: Công đoàn công ty Cổ phần Titan Việt Nam & xe máy Thái Nguyên tại Bắc Kạn; Công đoàn công ty cổ phần xây dựng Thăng Long với 40 đoàn viên, vượt 200% kế hoạch. Với đặc thù của một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế, số lượng doanh ngiệp ít, mặt khác do ảnh hưởng suy thoái kinh tế chung nên một số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức CĐCS ngoài quốc doanh, kết quả trên thực sự  đáng khích lệ, thể hiện sự nỗ lực, tâm huyết với phong trào công nhân và tổ chức Công đoàn của đội ngũ cán bộ công đoàn thị xã Bắc Kạn.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS ngoài quốc doanh, trong thời gian tới Liên đoàn Lao động thị xã tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch có nội dung phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị; bố trí cán bộ phụ trách bám sát cơ sở; tổ chức sơ kết, tổng kết  rút kinh nghiệm…Tin tưởng rằng với sự chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự tâm huyết, nhiệt tình của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở ngoài quốc doanh của Liên đoàn Lao động thị xã Bắc Kạn trong thời gian tới sẽ đạt được kết quả cao hơn./.