Nghị quyết 268 HĐND, về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo nâng cấp đường từ Quốc lộ 3 lên đồi Chánh Sứ tỉnh Bắc Kạn

Xem chi tiết nội dung tại đây: Nghị quyết 268 HĐND, về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo nâng cấp đường từ quốc lộ 3 lên đồi Chánh Sứ tỉnh Bắc Kạn