NGHỊ QUYẾT về việc dừng thực hiện Chủ trương đầu tư dự án : Trường mầm non Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyNGHỊ QUYẾT số 138/NQ-HĐND về việc dừng thực hiện Chủ trương đầu tư dự án : Trường mầm non Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Nguồn: HĐND thành phố