Nghiệm thu và bàn giao Nhà văn hóa tổ Khuổi Pái, phường Huyền Tụng

(backancity.gov.vn)-Chiều ngày 08/9, UBND phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn tổ chức nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình Nhà văn hóa tổ Khuổi Pái.

Nghiệm thu và ký biên bản bàn giao Nhà văn hóa tổ Khuổi Pái

Công trình nhà văn hóa tổ Khuổi Pái được xây dựng từ nguồn vốn hỗ trợ  của Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Công trình được xây dựng trên diện tích 150m2, trong đó diện tích xây dựng 100 m2 và được lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống cấp điện chiếu sáng, quạt gió… với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hỗ trợ 365 triệu đồng và huy động từ sự đóng góp của các hộ gia đình trong khu dân cư là 25 triệu đồng để san ủi, giải phóng mặt bằng. Sau 04 tháng thi công, công trình nhà văn hóa hoàn thành được đưa vào sử dụng đáp ứng nguyện vọng, tạo điều kiện cho bà con Khuổi Pái thuận lợi tổ chức các hoạt động hội, họp, sinh hoạt cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân./.

Hoàng Thạc